אורווה מאבן שהפכה לצימר

מבנה אבן ישן ששימש כאורוות סוסים הפך לשלושה צימרים עם אווירה מיוחדת.
המעטפת נשמרה כפי שהיא, התקרה נשארה בגובה המקורי ואת האזורים שעברו שחזור הקפדנו לבנות מאותה אבן בזלת מקומית.
קירות נמוכים ומעוגלים והבדלי גובה במפלסי הרצפה מחלקים את הצימר לאזורים השונים.
עבור החדרים בחרנו ריצוף מוזאיקה שחור שמתאים לשבילי הבזלת שבחוץ.

2008